[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : สพม.39 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 21
Bookmark and Share


นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ การสงบยืนนิ่ง การกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริตและการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย ทั้งได้พบปะพูดคุยแจ้งข้อราชการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สพม.39 โดยหมู่ดอกลีลาวดีเป็นหมู่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพม.39ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2561 10 ส.ค. 2561
     การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชาวมัธยม 39 10 ส.ค. 2561
     ผอ.สพม.39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 10 ส.ค. 2561
     สพม.39 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต 6 ส.ค. 2561
     สพม.39 ร่วมประชุมเตรียมจัดติวสานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย 5 ส.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-267235
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์