[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2561
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 15
Bookmark and Share


นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพประสานการปฏิบัติราชการและบริหารการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษา,การรายงานค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560และ2561,การดำเนินโครงการ Ichitan Road to University 2018,โครงการนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาไม่บริโภคสุราและยาสูบ และโครงการห้องเรียนน่าอยู่การเรียนรู้ก้าวไกล ประจำปีงบประมาณ 2561 และมอบเกียรติบััตรให้กับสถานศึกษาแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน ณ ห้องประชุมลูกกวาด โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2561 10 ส.ค. 2561
     การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชาวมัธยม 39 10 ส.ค. 2561
     ผอ.สพม.39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 10 ส.ค. 2561
     สพม.39 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต 6 ส.ค. 2561
     สพม.39 ร่วมประชุมเตรียมจัดติวสานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย 5 ส.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-267235
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์