[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561
ผู้เขียน : นายศุภชัย สุวรรณเทพ
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 58
Bookmark and Share


กลับมาอีกครั้งกับโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018)

สำหรับนักเรียน/นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และโอกาสไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมแสดงผลงาน ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 16 กรกฎาคม 2561 
สมัครออนไลน์และดูรายละเอียดการประกวด ได้ที่ www.powerofinnovation.or.thข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รมว.ศธ.ยืนยัน สพฐ. คัดเลือกหลักสูตรคูปองครู เป็นไปตามเกณฑ์และยุติธรรม 13 มิ.ย. 2561
     สพฐ. แจงมาตรการป้องกันทุจริตงบประมาณและงบลงทุน เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้ 13 มิ.ย. 2561
     สพม.39 พัฒนาศักยภาพครูที่ปฏิบัติหน้าที่แผนงาน การเงินบัญชีและพัสดุโรงเรียนสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยาและสหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 มิ.ย. 2561
      สพม.39 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต 11 มิ.ย. 2561
     ผอ.สพม.39 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี 8 มิ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-267235
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์