[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : สพม.39 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 21
Bookmark and Share


วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ การสงบยืนนิ่ง การกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริตและการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย ทั้งได้พบปะพูดคุยแจ้งข้อราชการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สพม.39 โดยหมู่ดอกทานตะวัน       เป็นหมู่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพม.39


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รมว.ศธ.ยืนยัน สพฐ. คัดเลือกหลักสูตรคูปองครู เป็นไปตามเกณฑ์และยุติธรรม 13 มิ.ย. 2561
     สพฐ. แจงมาตรการป้องกันทุจริตงบประมาณและงบลงทุน เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้ 13 มิ.ย. 2561
     สพม.39 พัฒนาศักยภาพครูที่ปฏิบัติหน้าที่แผนงาน การเงินบัญชีและพัสดุโรงเรียนสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยาและสหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 มิ.ย. 2561
      สพม.39 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต 11 มิ.ย. 2561
     ผอ.สพม.39 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี 8 มิ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-267235
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์