[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : สพม.39 ขับเคลื่อนนโยบาย “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชันและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 1243
Bookmark and Share


 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชันและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนและเป็นระบบเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 40 และเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ,ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก,นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ สำนักงาน ป.ป.ช.และทีมวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ในเขตพื้นที่ ภาค 6 ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 67 คน จัดระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนปลูกปอเทืองให้บานสะพรั่งทั้งจังหวัดในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 16 ต.ค. 2561
     ประชาสัมพันธ์รับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เนื่องในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๔ (Science Film Festival 2018) 16 ต.ค. 2561
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ \"พุธเช้า...ข่าวสพฐ.\" ครั้งที่ 38/2561 3 ต.ค. 2561
     สพม.39 ขับเคลื่อนนโยบาย “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชันและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 27 ก.ย. 2561
     สอบครูผู้ช่วย สนามโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตรวจเข้มการทุจริต 18 ส.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-267235
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์