[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เนื่องในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๔ (Science Film Festival 2018)
ผู้เขียน : นายศุภชัย สุวรรณเทพ
วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 1783
Bookmark and Share


      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ๑๙ แห่ง เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๔ (Science Film Festival 2018) โดยเทศกาล ฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑   ณ   ศูนย์จัดฉายทั่วประเทศ และปีนี้มีชื่อธีมของงานเทศกาลคือ การปฏิวัติอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เป็นหนึ่งใน ๑๙ แห่งของศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ดังนั้นเพื่อให้การเรียรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ของนักเรียน นักศึกษา ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคุลมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนปลูกปอเทืองให้บานสะพรั่งทั้งจังหวัดในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 16 ต.ค. 2561
     ประชาสัมพันธ์รับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เนื่องในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๔ (Science Film Festival 2018) 16 ต.ค. 2561
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ \"พุธเช้า...ข่าวสพฐ.\" ครั้งที่ 38/2561 3 ต.ค. 2561
     สพม.39 ขับเคลื่อนนโยบาย “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชันและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 27 ก.ย. 2561
     สอบครูผู้ช่วย สนามโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตรวจเข้มการทุจริต 18 ส.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-267235
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์